TESTNING & UNDERSØGELSER

Psykologisk testning eller en psykologisk undersøgelse er relevant, når der er behov for afklaring af en persons forudsætninger eller problematikker. Følgende er eksempler på det, der kan undersøges:

  • Generelle eller specifikke ressourcer, vanskeligheder og behov. Dette er særligt relevant, når baggrunden for vanskeligheder skal afklares, og/eller der skal iværksættes støtte eller andre indsatser.
  • Særlige områder af f.eks. neuropsykologisk funktion, f.eks. det kognitive niveau eller opmærksomhedsfunktioner.

Afgrænset testning kan være relevant, når der er lavet andre undersøgelser forud eller som en del af et forløb hos en speciallæge, f.eks. praktiserende børne- og ungdomspsykiater.

Hvis undersøgelsen skal stå alene, vil der være behov for en bredere undersøgelse. Her indgår oftest testning, interview og indhentning af informationer fra f.eks. forældre, skole/sfo, tidligere undersøgelser eller andet.

Undersøgelsen præsenteres altid i en skriftlig rapport, og resultatet fremlægges ved tilbagemelding til de relevante personer.