SUPERVISION

Jeg tilbyder supervision til pædagogisk personale og plejefamilier.

Jeg tilbyder supervision af psykologer med henblik på autorisation og i børneneuropsykologi.

BØRNENEUROPSYKOLOGI

Jeg er godkendt specialist i klinisk børneneuropsykologi og superviserer autoriserede psykologer under efteruddannelse. Der superviseres individuelt eller i mindre grupper og både i intervention og undersøgelsesmetodik.

SUPERVISION TIL AUTORISATION

Ekstern supervision af psykologer, som arbejder på at opnå autorisation. Supervisionen kan være individuelt eller i mindre grupper.

SUPERVISION AF PERSONALE

Jeg tilbyder supervision af pædagogisk personale og plejefamilier. Jeg har erfaring med supervision af døgntilbud, plejefamilier og netværksfamilier, af personale der yder støtte i eget hjem og til specialinstitutioner. Der kan også være behov for supervision i forhold til børn med handikaps eller udviklingsforstyrrelser, der er integrerede i almen skole eller institution.

Der kan efter problemstilling og behov veksles mellem supervision og mindre oplæg/undervisning.

Supervisionen kan foregå i større eller mindre grupper. Supervisionens omfang, formål og struktur afhænger af behovet på det enkelte sted.

 

Ved behov for krisehjælp til personale kan der etableres akutte individuelle aftaler. Send sms til tlf. 40 24 03 23 eller kontakt mig her.