Samtaleforløb ved behov for specialiseret hjælp til svære perioder.

Psykologisk behandling af f.eks. tvangssymptomer /OCD, angst eller bearbejdning af voldsomme oplevelser.

Rådgivning og hjælp til forældre og fagfolk.

 

 

 

SAMTALER

Et samtaleforløb kan være relevant ved tristhed, dårlig trivsel, tegn på angst eller fysiske symptomer uden fysisk årsag, mange konflikter, eller hvis der er tale om behov for krisehjælp, akut eller ikke-akut.

Jeg tilbyder psykologisk behandling på et kognitivt grundlag af angst, tvangssymptomer/OCD og depression. Jeg foretager altid en vurdering af, om det er tilstrækkeligt med psykologisk behandling.

I samtaleforløb med børn inddrages forældrene oftest i forløbet. Du skal derfor som forælder være indstillet på at deltage i den første samtale, og undervejs i forløbet i det omfang, det er relevant. Ofte deltager man som forældre mere, jo yngre barnet er.

Jeg har særligt kendskab til udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD, udviklingshæmning og andre kognitive handikaps.

Varigheden af forløbene afhænger af problematikken. Nogle har brug for ganske få samtaler, mens andre problematikker kræver længere forløb. Der evalueres løbende i samtalerne.