PROFIL

Jeg er uddannet cand. psych. fra København Universitet i 2002.

Autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2007.

Godkendt specialist i klinisk børneneuropsykologi i 2016.

Jeg har bred klinisk erfaring fra:

  • VISO- og rådgivningskonsulent, Center for Autisme
  • Fårupgård Ungecenter, behandlingshjem for døgnanbragte børn og unge
  • Børne- og Ungdomspsykologerne, Risskov
  • Børne- og Ungdomspsykiatrien, Kolding Sygehus
  • PPR for specialskoler, Vejle Amt
  • Center for Autisme

Jeg har haft privat praksis siden 2009, og arbejder nu i praksis på fuld tid.

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt Psykologloven og De Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Læs mere her.

Klinisk børneneuropsykologi beskæftiger sig med udviklingen af kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale funktioner set i relation til hjernens udvikling og funktion i barne- og ungdomsårene. Som børneneuropsykolog er man specialiseret i vanskeligheder med disse funktioner forårsaget af udviklingsforstyrrelser eller hjerneskader hos børn.