Aktuelt

Retningslinjer som følge af Corona-virus:

Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 26.3.2020 for psykologer, må der i de næste uger kun afholdes personlige samtaler, der har “kritisk funktion”, og kun såfremt samtalen kan afholdes med de fornødne forholdsregler i ft hygiejne og afstand.

Hvis du har en tid i klinikken, vil du i god tid inden samtalen få en mail om, hvordan jeg vurderer, vores aftale kan gennemføres. De aftaler, hvor det er nødvendigt, afholdes i klinikken, mens andre opfordres til at ændre til online-samtale på en computer. Jeg bruger en GDPR-sikret platform til dette. Jeg har erfaring for, at samtaler, hvor vi kan se hinanden, fungerer bedre end i telefonen.

Kontakt mig endelig, hvis du er i tvivl, eller du ønsker aftalen udskudt eller aflyst.

Der gælder de vanlige afbudsregler, hvor man kan aflyse eller udsætte en aftale frem til kl. 8.00 samme dag på mail, telefonsvarer eller sms.