Aktuelt

Retningslinjer som følge af Corona-virus:

Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for psykologer, skal så mange samtaler som muligt afholdes på video eller telefon. Der afholdes efter en konkret individuel vurdering personlige samtaler, der har “kritisk funktion”, og kun såfremt samtalen kan afholdes med de fornødne forholdsregler i ft hygiejne og afstand. Undgå derfor at møde flere op end nødvendigt, og ankom først, når du har en tid, så du ikke møder andre i venteværelset eller på trappen. Kontakt mig endelig, hvis du er i tvivl, eller du ønsker aftalen udskudt eller aflyst.

VENTETID: Der er i øjeblikket 8-10 ugers ventetid. Nye forløb kan derfor først forventes startet i oktober 2020.