Aktuelt

Retningslinjer pga. Covid-19:

Du skal bruge mundbind i opgang og venteværelse. Vask eller sprit hænder, når du ankommer. Undlad at møde flere op end nødvendigt, og ankom først, når du har en tid, så du ikke møder andre i venteværelset eller på trappen. Så er der også gjort rent og luftet ud, når du kommer.

Samtaler afholdes gerne online eller pr. telefon. Kontakt mig endelig, hvis du er i tvivl, eller du ønsker aftalen udskudt, aflyst eller ændret til online. Jeg bruger en GDPR-sikret forbindelse til online samtaler.

Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for psykologer kan der afholdes fysiske samtaler, som ikke bør udskydes eller aflyses, såfremt samtalen kan afholdes med de fornødne forholdsregler ift hygiejne og afstand.

Nye henvendelser: Der er travlt i klinikken og op til 10 ugers ventetid. Nye samtaleforløb kan derfor først forventes startet i marts 2021.